Cvičení z kombinatoriky a grafů I (LS 2008/2009)

Cvičení se koná každé úterý od 15:40 na Malé Straně v učebně S11 (záznam v SISu), stručný obsah přednášky naleznete zde.

Konzultace

Pokud budete chtít přijít na konzultaci, napište mi e-mail (janvolec-tady_neco_chybi-jikos.cz) a domluvíme se.

K získání zápočtu je potřeba získat:

Body je možné navzájem směnovat v kurzu 3:1, neboli 3 body jednoho druhu je možné vyměnit za 1 bod druhého. Pokud tedy např. získáte 80 bodů za úkoly, písemku psát nemusíte.

Domácí úlohy budou zadávány na témata, která byla probírána na cvičeních. Na jejich vypracování budou zpravidla dva týdny. Odevzdávají se pak písemně na začátku cvičení, kde si společně ukážeme jejich řešení.


Co jsme dělali?

24.2.2009

Úvodní cvičení, opakovali jsme některé důležité pojmy z diskretní matematiky, několik příkladů na pravděpodobnost (poslední z nich dokončíme na příštím cvičení).

3.3.2009

Přiklady na linearitu střední hodnoty, porovnání rychlosti růstu funkcí, srovnání {n choose k} a {n choose k+1}.

10.3.2009

Řešení úloh na linearitu střední hodnoty, Hasseho diagramy, princip inkluze a exkluze, funkce šatnářky.

17.3.2009

Řešení úloh na částečná uspořádání, různá lineární uspořádání přirozených čísel, zakladní vytvořující funkce a různé způsoby, jak je odvodit.

24.3.2009

Vytvořující funkce a operace s nimi - součty, posunutí, dosazení, vyjádření z rovnice a různé další triky.

31.3.2009

Suploval Martin Mareš – použití vytvořujících funkcí ke spočtení n-tého čtverečkového čísla (suma i^2) a ke zjištení počtu stromů na n vrcholech (Catalanova čísla).

7.4.2009

Suploval Pavel Klavík – další dávka vytvořujících funkcí, odvození Catalnových čísel kombinatorickou úvahou, úloha s automatem na 1kč a 2kč.

14.4.2009

Suplovala Eva Jelínková – vrcholová/hranová k-souvislost grafu, změna k-souvislostí po odebrání hrany resp. vrcholu, vztah mezi hran. a vrchol. k-souvislostí, věta o syntéze 2-souvislých grafů a pozorování, že v 2-souvislém grafu leží každé dva vrcholy na společné kružnici.

21.4.2009

Suploval Pavel Klavík – 2-souvislý graf a dvě hrany na společné kružnici, k-souvislý graf a k vrcholů na společné kružnici, ošklivé toky pro Ford-Fulkersona, blokový graf je strom, vztah mezi min. stupněm a nalezením cesty, která není řez.

28.4.2009

Byl domluven termín písemky na 12.5.. Hallova věta o SRR, bip. graf, kde min. stupeň partity A je větší nebo roven max. stupni partity B, obsahuje párování pokrývající partitu A, k-reg. bip. graf má obě partity stejně velké, neobsahuje most a existuje v něm perfektní párování.

5.5.2009

Konečné projektivní roviny (KPR) a jejich základní vlasnosti, latinské čtverce (LČ) a latinské obdélníky (LO), kolmost LČ, navzájem ortogonalní latinské čtverce (NOLČ), horní odhad na počet NOLČ, každý LO lze rozšířit na LČ, duální KPR, Fanova rovina. Upozornění: příští týden bude písemka.

12.5.2009

Psala se písemka.

19.5.2009

Vzorová řešení příkladů z písemky a započtování.


Domácí úkoly:


Průbežné výsledky:

1. úk.2. úk.3. úk.4. úk.5. úk.6. úk.7. úk.8. úk.Σ př.pís.záp.
Hujer Dokonalý2313161612915-10461Ano

Objevíte-li někde chybu, dejte mi, prosím, vědět.

Stránka vytvořena za pomoci programů vi, bash a perl. Poslední změna: 15.09.2009